גמר בליבו

תרגומים

גמר בליבו

se résoudre, se décider