גמר בליבו

תרגומים

גמר בליבו

se décider, se résoudre