גמר אומר

תרגומים

גמר אומר

arrêter, décider, trancher