גמא

תרגומים

גמא

(gaˈma)
verb
present גּוֹמֵא (goˈme) , future יִגְמָא (jigˈma) , infinitive לִגְמֹא (ligˈmo)
גמא מרחקים