גלגל סיגריה

תרגומים

גלגל סיגריה

rouler une cigarette