גילה את קלפיו

תרגומים

גילה את קלפיו

abattre ses cartes, abattre son jeu