גילה את ליבו

תרגומים

גילה את ליבו

se confesser, se confier