גיהינום

תרגומים

גיהינום


noun masculine
1. גן עדן המאמינים – לגן עדן, הרשעים - לגיהינום.
2. spoken חיי גיהינום גיהינום עלי אדמות