גידול

תרגומים

גידול

(giˈdul)
noun masculine
plural גִּדּוּלִים (giduˈlim)
1. גידול אוכלוסייה
2. משפחה
3. גידול זקן
4. university botanics
5. medicine גידול סרטני
6. agriculture גידולי שדה