גזז

תרגומים

גזז

(gaˈzaz)
verb
present גּוֹזֵז (goˈzez) , future יִגְזֹז (jigˈzoz) , infinitive לִגְזֹז (ligˈzoz)
הוא גזז את זקָנו.