גוררת

חיפושים הקשורים ל גוררת: זקף
תרגומים

גוררת

(goˈʁeʁet)
noun feminine
plural גּוֹרְרוֹת (goʁeˈʁot)
nautical גוררות הנמל מגישות עזרה לאוניות בכניסה לנמל וביציאה ממנו.