גופו של דבר

תרגומים

גופו של דבר

le fond des choses, quintessence