גופו של דבר

תרגומים

גופו של דבר

quintessence, le fond des choses