גווע

תרגומים

גווע

(gaˈva)
verb
present גּוֹוֵעַ (goˈveʔa) , future יִגְוַע (jigˈva) , infinitive לִגְוֹעַ (ligˈvoʔa)
1. האיש גווע ממחלת הסרטן.
spoken
2. מדעי הרוח גוועים. הצלילים גוועים.