גודש

תרגומים

גודש

(ˈgodeʃ)
noun masculine
1. literary שֶפַע גודש תנועה
2. medicine גודש באף