גדש את השאה

תרגומים

גדש את השאה

exagérer, dépasser les bornes