גדש את השאה

תרגומים

גדש את השאה

dépasser les bornes, exagérer