גדר עצמו

תרגומים

גדר עצמו

se garder de, se retenir de