בתמורה

תרגומים

בתמורה

(bitmuˈʁa)
adverb
קבלת מלגות בתמורה לפעילות חברתית