בתכלית

תרגומים

בתכלית

(betaxˈlit)
adverb
אסור בתכלית האיסור לעשן באוטובוס. מיותר בתכלית

בתכלית

(betaxˈlit)
adverb
אסור בתכלית האיסור!