בתור

תרגומים

בתור

(beˈtoʁ)
adverb
מציאת עבודה בתור עתודאי