בתוך

תרגומים

בתוך

(beˈtox)
adverb
1.
spoken
figurative
2. התוצאות יתקבלו בתוך שבוע מהיום.