בתדירות

תרגומים

בתדירות

(bitediˈʁut)
adverb
הדיונים יתקיימו בתדירות גבוהה.