בשום אופן לא

תרגומים

בשום אופן לא

en aucun cas, pas du tout