בשום אופן לא

תרגומים

בשום אופן לא

pas du tout, en aucun cas