ברפרוף

תרגומים

ברפרוף

(beʁifˈʁuf)
adverb
בתשומת לב עבר ברפרוף על הפרוטוקול