ברם

תרגומים

ברם

(ˈbʁam)
adverb
literary התכוונתי להתלונן, ברם בסוף לא עשיתי זאת.