בריא כשור

תרגומים

בריא כשור

solide comme un roc