ברוטו

תרגומים

ברוטו

(ˈbʁuto)
n_adj masculine
1. commerce משקל החבילה 20 ק"ג ברוטו.
2. finance הפועל מרוויח 2000 שקל ברוטו.