ברוגז

תרגומים

ברוגז

(ˈbʁogez)
adverb
spoken ברוגז לעולם – שוֹלֶם אף פעם. הברוגז ביניהם נמשך כבר זמן רב.

ברוגז

(ˈbʁogez)
adverb