בראשית

תרגומים

בראשית

(beʁeˈʃit)
adverb
אחרית

בראשית

(beʁeˈʃit)
adverb
1. "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ".

2. תנ"ך ספר בראשית הוא הראשון בחומש.