בקרבת

תרגומים

בקרבת

(bekiʁˈvat)
adverb
הַרְחֵק בקרבת מקום