בקלות

תרגומים

בקלות

(bekaˈlut)
adverb
במַאֲמָץ אפשר לעשות זאת בקלות.