בקירוב

תרגומים

בקירוב

(bekeˈʁuv)
adverb
בדיוק נתגלו שרידים מלפני 1500 שנה בקירוב.

בקירוב

(bekeˈʁuv)
adverb
נמסור את העבודה בעוד שבועיים בקירוב.