בצירוף

תרגומים

בצירוף

(bet͡seˈʁuf)
adverb
תשלום חוב בצירוף ריבית והפרשי הצמדה שלחתי זר פרחים בצירוף כרטיס ברכה.