בפשטות

תרגומים

בפשטות

(befaʃˈtut)
adverb
בהתחכמותבסיבוך הוא מדבר בפשטות.