בפרט

חיפושים הקשורים ל בפרט: למעט
תרגומים

בפרט

(bifˈʁat)
adverb