בפועל

תרגומים

בפועל

(beˈfoʔal)
adverb
הוא לא ירצה מאסר בפועל.