בפומבי

חיפושים הקשורים ל בפומבי: בפרהסיה
תרגומים

בפומבי

(befumˈbei)
adverb
בחשאיבסתר לא נדבר בפומבי על השיחות. הוא הצהיר בפומבי שלא ייכנס לפוליטיקה.