בערך

תרגומים

בערך

(beˈʔeʁex)
adverb
בדיוק לפני 20 שנה בערך