בעקיפין

תרגומים

בעקיפין

(baʔakiˈfin)
adverb
במֵישָרִין נשמעו הערות שקשורות בעקיפין להרצאה.

בעקיפין

(baʔakiˈfin)
adverb
במישרין