בעצם ובראשונה

תרגומים

בעצם ובראשונה

dès le début, tout d'abord