בעצם היום הזה

תרגומים

בעצם היום הזה

en ce jour même, jusqu'à ce jour