בעל פה

תרגומים

בעל פה

(beʔal ˈpe)
adverb
המַרצֶה הִרְצָה בְּעַל פֶּה.