בעטיו

תרגומים

בעטיו

(beʔetˈjo)
preposition
literary הנזק נגרם בעטיו של טיפול כושל.