בעד

תרגומים

בעד

(beˈʔad)
preposition
1. נגד הצבעה בעד העלאת המיסוי הפגנה בעד ישראל
2. תשלום בעד שעות נוספות