בסתר

תרגומים

בסתר

(baˈseteʁ)
adverb
צדקה ומתן בסתר הם התחתנו בסתר.

בסתר

(baˈseteʁ)
adverb

a. הרעיון של מתן בסתר נועד לטובת העניים.
b. figurative מתן בסתר לעובד ציבור

figurative