בסטייל

חיפושים הקשורים ל בסטייל: אופנה
תרגומים

בסטייל

(bisˈtajl)
adverb
היא לבושה בסטייל.