בסודיות

תרגומים

בסודיות

(besodiˈjut)
adverb
פועלים בסודיות מלאה ובדיסקרטיות מוחלטת