בניגוד לרצוני

תרגומים

בניגוד לרצוני

contre mon gré, malgré moi