בנוסף

תרגומים

בנוסף

(benoˈsaf)
adverb
בנוסף ללימודים היא מתנדבת.