בנוגע ל-

תרגומים

בנוגע ל-

(benoˈgeʔa le-)
adverb
לא הוחלט דבר בנוגע למינויים חדשים.