במתכוון

תרגומים

במתכוון

(bemitkaˈven)
adverb
הוא הזיק במתכוון.