במתינות

תרגומים

במתינות

(bimtiˈnut)
adverb
במהירות עדיף שלא להיחפז ולהגיב במתינות.